Amfory

Czas dopłynięcia: - 1 MM z portu Vis

Stanowisko archeologiczne na wschód od zatoki viskiej, miejsce zatonięcia rzymskiego statku handlowego datowane na ok II wiek p.n.e. Szczątki naczyń znajduje się przy brzegu niewielkiej wysepki Host, na głębokości od 9 do 25 metrów. Fragmenty ceramiki oraz glinianych amfor leżą rozproszone na znacznej przestrzeni. Amfory leżą w miejscu, gdzie kamieniste dno stopniowo przechodzi w piaszczyste. Ich położenie na dnie wyznacza kontury ładowni statku, którego elementy uległy całkowitemu zniszczeniu.