Błękitna Grota (Modra Šplija)

Czas dopłynięcia: - 17 MM z portu Vis

W miejscu tym utworzony jest obszar chroniony – możliwe jest jedynie zwiedzanie po wykupieniu biletu. Korzysta się z lokalnych łódek, oglądając grotę jedynie z powierzchni.

Jest całkowity zakaz nurkowania w tym miejscu.