Punta Ploče / Velika Plija

Czas dopłynięcia: - 12 MM z portu Vis

Strome zbocze szybko opada do głębokości 30 metrów. Na 25 metrach znajduje się wielka jaskinia, do której obszerne wejście jest częściowo przysypane. Po wejściu do jaskini zwiedzamy obszerną komnatę oświetloną niewielką ilością światła z zewnątrz. Płynąc w głąb dotrzemy do drugiej, wychodzącej wysoko na 18 m. komnaty. Cała grota robi duże wrażenie. Pomimo nieskomplikowanego nurkowania, ze względu na głębokość, należy zachować ostrożność.