Seca 3 m (Inner Rock)

Czas dopłynięcia: - 11 MM z portu Vis

Podwodna góra zaczynająca się od 3 metrów głębokości. Od strony morza pionowe ściany opadają do około 40 metrów, a od strony lądu skały przypominające schody osiągają głębokość około 20 metrów.