Szczątki XVIII wiecznego Brygu

Czas dopłynięcia: - 5 MM z portu Vis

Pozostałości 18-wiecznego żaglowca. Na piaszczystym dnie leżą armaty, które kiedyś stanowiły wyposażenie żaglowca, tworząc zarys zniszczonych przez erozję burt. Oprócz uzbrojenia podziwiać możemy również kotwice. Nurkowanie na głębokości 52m.