Nowości:

7 sakramentów kościelnych

7 sakramentów kościelnych

Rys historyczny wsi Krępa wg ks. Jana Wiśniewskiego.

(zachowana oryginalna pisownia afrodyzjak)

Wieś Krępa, dawniej Krampa, nad rzeczką tegoż nazwiska lub Krempianką w połowie XV w. jak świadczy Jan Długosz (L. B. II 574.) była własnością Piotra Tabora i Oswalda herbu Dębno. Z łanów kmiecych tej wsi dziesięcina oddawaną była miejscowemu proboszczowi, którym w 1408 r. był Marcin. Prócz dziesięciny od kmieci płaciły ją trzy pola wojskowe, austerje i zagrodnicy. Kościół ma własne wolne pola i łąki. również z części wsi Koprzywianki w parafii Słupica Stara pod św. Krzyżem, dziesięcinę wartości trzech grzywien odbierał kościół w Krępie. Z powyższego widzimy, że kościół w Krępie był samodzielnym i miał własnego proboszcza, dopiero potem, gdy w Lipsku stanął murowany kościół, uczyniono Krepę filją Lipska, tak że Jan Oleśnicki, podsędek Wojewody Sandomierskiego 23 lutego 1665 r. do obu kościołów: do Lipska jako głównego, do Krępy jako filjalnego, daje prezentę jednemu proboszczowi. Widać to i z zapisu Mikołaja Oleśnickiego, kasztelana Radomskiego, dziedzica Lipska i Krępy 1616 r. Dopiero w 1679 r. dowiedziono, że kościół Krępski od wieków był parafialnym, miał własnego proboszcza i własne w polach, łąkach i dziesięcinach uposażenie. Na początku XVIII w. Krępa widziała Szwedów; dwór został spalony, a kościół zrabowany. Do parafii należą Krempa, Lipa, Jawor, Wierzchowiska, dusz około 800. W 1782 r. wizyta Antoniego Dunin Kozickiego, wizytatora generalnego krakowskiego tak opisuje kościół i parafję:

Kościół w Krempie leży w Województwie Sandomierskim, powiecie Radomskim, od Sandomierza mil 8, od Radomia mil 6, od Kielc mil 11, od Krakowa mil 28 odległy. Zamyka w sobie prawem farnem wsi 4. Krempę, w której kościół, Jawor o pół mili, Lipę o pół mili, Wierzchowiska o ćwierć mili od kościoła odległe.

słowa kluczowe: sakramenty święte 7, jasieniec solecki parafia, lgota wielka parafia, parafia jasieniec solecki, 7 sakramentów bożych, parafia łaszczów msze, parafia dębno piotra i pawła, parafia w jasieńcu