Nowości:

Mandat za biwak

Mandat za biwak

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym nie można biwakować w dowolnym miejscu. To dosyć znamienne dla naszego państwa w ogóle – nawet turystyka ma być opodatkowana i kontrolowana. Narzuca się w związku z tym pytanie o to, do jakiego stopnia żyjemy w kraju wolnym. Oczywiście dysponując odpowiednią ilością pieniędzy możemy pojechać w dowolne miejsce i za odpowiednią opłatą przenocować w wybranym przez siebie gościńcu, okazuje się jednak, że tak zwana przestrzeń publiczna nie należy wcale do obywateli, jak wskazywałoby brzmienie owego terminu, ale do policjantów, którzy mogą z tego tytułu wypisywać mandaty. Naturalnie korzystają z tego prawa skrzętnie, bo są rozliczani ze statystyk – każdy taki mandat stanowi wykryte wykroczenie, dzięki czemu policjantowi, który go wystawił, rosną notowania. Na szczęście nawet w naszym kraju znajdują się jeszcze tereny dzikie, w które żaden policjant nigdzie się nie zapuszcza i o ile będziemy dobrze żyli z miejscową ludnością – możemy tam biwakować do woli.