Nowości:

Parafia Jasieniec

Parafia Jasieniec

Biskup Stanisław Adam Sygnet (1976-1985)

30 rocznica śmierci.

Urodził się w Krępie Kościelnej, dnia 6 września 1924 roku. Szkołę średnią ukończył w Radomiu. Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu. W 1952 roku z rąk biskupa Franciszka Jopa przyjął święcenia kapłańskie. Skierowany do pracy duszpasterskiej szczególnie wiele sił poświęcił umiłowanej przez siebie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św., pełniąc jednocześnie funkcję prefekta szkół średnich i podstawowych. Po 5 latach pracy wikariusza podjął dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył na Wydziale Teologicznym w 1961 roku, specjalizując się z zakresu teologii moralnej. Po studiach prowadził wykłady w Seminarium Duchownym w Sandomierzu od 1962 roku, w którym pełnił funkcję prefekta, wicerektora, a następnie został mianowany rektorem (1973-1976). 20 września 1976 r. otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej na Biskupa Pomocniczego Diecezji Sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął w dniu 24 października w Bazylice Katedralnej. Do końca życia był bardzo czynny. Jego praca kapłańska była ukierunkowana na duszpasterstwo. Odszedł do Boga 1 listopada 1985 r.

słowa kluczowe: parafia dębno piotra i pawła, parafia w jasieńcu, 7 sakramentów, jasieniec parafia, niewymienione pisownia, msze święte jastarnia, 7 sakramentów świetych