Nowości:

Paralotnie kurs weekendowy

Paralotnie kurs weekendowy

Paralotniarstwo jest sportem i rekreacją, który polega na lataniu przy pomocy paralotni, a cała idea powstała w USA w latach 60. Wszystkie szkolenia składają się z kilku etapów, gdzie kursant za każdy etap dostaje świadectwo, które upoważnia do podnoszenia swoich kwalifikacji. Każdy kto ukończył 15 lat za pisemną zgodą rodziców oraz osoby, które ukończyły 18 lat i jest także jeden warunek – musi mieć ukończoną szkołę podstawową by mógł swobodnie przystąpić do szkoleń, również pod warunkiem takim, że ich zdrowie na to pozwala. Podczas szkoleń każdy jest objęty opieką instruktora. W każdym szkoleniu powinno być zawarte ubezpieczenie OC oraz książka lotów. Kompletność każdej paralotni powinna posiadać odpowiedni atest i aktualne przeglądy, a po roku użytkowania skrzydła powinny być wymienione. Etap pierwszy szkolenia nazywa się lotem wstępnym zapoznawczym gdzie trzeba wykonać siedem lotów paralotnią a drugi etap powinien zawierać piętnaście lotów. Paralotnie kurs cenowo różni się w zależności od szkoły ale ceny zaczynają się od 900 zł.